Typy výbrusov nožov

Vlastnosti čepelí nožov sú dané niekoľkými parametrami. Jedným z najdôležitejších parametrov, okrem samotného materiálu, je geometria čepele, teda jej tvar, hrúbka, šírka a druh výbrusu. Okrem rôznych druhov čepelí rozoznávame aj niekoľko druhov výbrusov, pričom každý má iné využitie. Tiež treba povedať, že to je vo veľkej miere aj vecou osobnej preferencie aký druh výbrusu použijeme, respektíve aký nôž a s akým výbrusom si vyberieme.

Výbrus noža

Čo sa týka samotných výbrusov, koľko autorov, toľko rôznych rozdelení, pričom sa spravidla jedná o tie isté druhy výbrusov, iba im každý dáva iné meno. V našom prípade, rozdelíme si ich na 6 základných výbrusov nožov - dutý, plochý, šabľový, škandinávsky, konvexný a jednostranný. Poďme si k jednotlivým niečo povedať.

vybrusy (1)

Dutý výbrus

Dutý výbrus nožaDruh výbrusu, pri ktorom má výbrus čepele konkávny tvar. Z tohto dôvodu sa označuje ako dutý. Je zakončený fazetou. Tento druh výbrusu noža má veľmi dobré rezné vlastnosti, nakoľko samotné ostrie je veľmi tenké. Jeho nevýhodou je to, že sa v prípade veľkých konkávnych zakrivení môže ťažšie brúsiť a tiež to, že čepeľ môže byť z dôvodu svojej hrúbky mierne oslabená.

Dutý výbrus je výrobcami nožov využívaný menej často ako napríklad plochý výbrus. Najčastejšie sa s dutým výbrusom môžeme stretnúť napríklad pri loveckých nožoch alebo britvách.

Výhody dutého výbrusu:
✔️veľmi dobré rezné vlastnosti,
✔️ vyniká pri krájaní.

Nevýhody dutého výbrusu:
➖ nevhodný na tažšie úlohy ako napríklad sekanie.

duty vybrus 2 (1)

 

Plochý výbrus

Plochý výbrus nožaOznačovaný aj ako plný plochý výbrus. Čepeľ je od chrbta rovnomerne zbrúsená smerom k ostriu a je zakončená fazetou. Plochý výbrus je jedným z najuniverzálnejších výbrusov. Môže byť hrubý a pevný, alebo môže byť aj extrémne tenký a ostrý. Väčšina plochých výbrusov sa nachádza niekde medzi tým.

Veľkou výhodou plochého výbrusu je, že sa ľahko brúsi a zároveň má výborné rezné vlastnosti. Zároveň sú nože s plochým výbrusom odolnejšie voči hrubšiemu zaobchádzaniu ako nože s dutým výbrusom. Z praktických skúseností je tento výbrus najvhodnejší na rezné práce, krájanie, prípadne do kuchyne. Nie je vhodný na hrubé spracovanie dreva ako je napríklad batoning.

Plochý výbrus je najčastejšie používaný typ výbrusu na nožoch. Používa sa na EDC nože, na nože do prírody a bushcraftové nože, ale aj na kuchynské nože.

Výhody plochého výbrusu:
✔️ dobré rezné vlastnosti,
✔️ univerzálny výbrus na rôzne činnosti,
✔️ zlatá stredná cesta medzi dutým a šabľovým výbrusom

Nevýhody plochého výbrusu:
➖ v porovnaní s dutým výbrusom má slabšie rezné vlastnosti,
➖ v porovnaní so šabľovým alebo konvexným výbrusom je menej vhodný na ťažšiu prácu, napríklad s drevom.

Plochý výbrus nôž

 

Šabľový výbrus

Šabľový výbrus nožaDruh plochého výbrusu. Na rozdiel od plného plochého výbrusu, výbrus nezačína od chrbta čepele ale približne od jej stredu. Tvarovo sa podobá na škandinávsky výbrus. Na rozdiel od škandinávskeho výbrusu však má šabľový výbrus fazetu. V zásade sa jedná o kompromis medzi plochým výbrusom a škandinávskym výbrusom. Šabľový výbrus dáva nožu vysokú odolnosť voči poškodeniu. Čím nižšie na čepeli výbrus začína, tým má vyššiu odolnosť a slabšie rezné vlastnosti (a naopak). Najmä v prípade veľmi hrubých čepelí im dáva lepšie rezné vlastnosti aj napriek zachovaniu značnej hrúbky čepele. 

Rovnako ako plný plochý výbrus aj šabľový výbrus je výrobcami často používaný. Najčastejšie sa uplatňuje na táborníckych nožoch, nožoch určených na prežitie v divočine alebo na taktických nožoch. Skrátka všade tam, kde prevažuje požiadavka na vysokú odolnosť noža aj na úkor slabších rezných vlastností.

Výhody šabľového výbrusu:
✔️ vysoká odolnosť,
✔️ vhodný aj na náročné činnosti.

Nevýhody šabľového výbrusu:
➖ slabšie rezné vlastnosti.

sablovy vybrus 2 (2)

Škandinávsky výbrus

Škandinávsky výbrus nožeTradičný druh výbrusu na škandinávskych nožoch. Čepeľ je vo väčšine svojej výšky v plnej hrúbke a výbrus začína zvyčajne v spodnej polovici za účelom vytvorenia ostria. Škandinávsky výbrus nemá fazetu a rovnomerne sa zužuje až k samotnému ostriu. Najznámejším výrobcom, ktorý tento druh ostria aplikuje je švédsky výrobca Morakniv.

Výhodou je veľká pevnosť čepele, ľahké brúsenie a dobré vlastnosti pri spracovaní dreva a vyrezávaní. Mnohí skúsení zálesáci sa domnievajú, že škandinávsky výbrus pri hrúbke okolo 3 mm je jeden z najvhodnejších na tvorbu hoblín, takzvaných „feathers“ a to je nepochybne jedným z dôvodov takej veľkej popularity nožov Morakniv. V prípade hrubých čepelí (4 mm a viac) môže byť nevýhodou práve zhoršenie rezných vlastností.

Výhody škandinávskeho výbrusu:
✔️ vynikajúce rezné vlastnosti, 
✔️ výborný na prácu s drevom,
✔️ jednoduchá technika brúsenia.

Nevýhody škandinávskeho výbrusu:
➖ pri brúsení je potrebné zbrúsiť väčšiu plochu ako v prípade výbrusov s fazetou.

skandinavsky vybrus 2 (1)

Konvexný výbrus

Konvexny výbrus nôžAko napovedá názov, ide o vypuklé ostrie, teda opačný prípad ako pri dutom ostrí. Idea tohto výbrusu je ponechať čo najviac materiálu za ostrím s tým, že ostane zachovaná efektívna rezná vlastnosť noža. Opäť sa jedná o kompromis medzi jednotlivými vlastnosťami, avšak treba povedať, že tento druh výbrusu je veľmi dobrý pri hrubom spracovaní dreva. Z tohto dôvodu ho často môžeme nájsť práve na kvalitnejších sekerách alebo nožoch, pri ktorých sa počíta, že budú využívané na ťažkú prácu.

Hoci sa jedná o výbrus s veľmi dobrým kompromisom vlastností, jeho veľkou nevýhodou sú slabšie rezné vlastnosti. Zároveň je pre začiatočníkov ťažko brúsiteľný a na jeho brúsenie treba mať určitú zručnosť. Treba povedať, že tento druh ostria používajú skôr drahšie nože a v kombinácií s obtiažnosťou jeho brúsenia sa neodporúča, aby si tento druh výbrusu zaobstaral úplný začiatočník.

Konvexný výbrus veľmi často využívajú nože Fällkniven

Výhody konvexného výbrusu:
✔️ extrémna odolnosť,  
✔️ vhodný na sekanie a batoning.

Nevýhody konvexného výbrusu:
➖ slabšie rezné vlastnosti,
➖ zložitejšia technika brúsenia.

Konvexný výbrus nože

 

Jednostranný výbrus

Jednostranný výbrus nôžJednoduchý druh výbrusu z jednej strany, používa sa pomerne zriedka. Najčastejší je u japonských kuchynských nožov, prípadne pri rezbárskych dlátach.

Treba povedať, že je dôležité, ktorá je Vaša dominantná ruka a na ktorú stranu je výbrus robený. Pri jednostranne brúsených kuchynských nožoch sa teda rozlišujú nože pre pravákov a pre ľavákov. 

Výhody jednostranného výbrusu:
✔️ jednoduché brúsenie,  
✔️ dobré rezné vlastnosti (v závislosti od uhlu výbrusu).

Nevýhody jednostranného výbrusu:
➖ rez nie je symetrický, na používanie si treba zvyknúť.

 

Zúbkované alebo hladké ostrie

K téme výbrusov je vhodné povedať aj to, že ostrie noža môže byť buď zúbkované alebo hladké, teda bez zúbkov. Zúbkovaná čepeľ má dve obrovské výhody. Vzhľadom k tomu, že zúbky nám vytvárajú väčšiu plochu, majú lepšiu rezaciu schopnosť a zároveň ich netreba tak často brúsiť. K tomuto sa však vzťahuje aj veľká nevýhoda, ktorá z nášho pohľadu prevažuje výhody - zúbkovaná čepeľ sa ťažko brúsi a v prípade jej poškodenia je častokrát takmer nemožné ju opraviť do jej pôvodného tvaru. Z tohto dôvodu sme väčšími fanúšikmi čepelí s hladkým ostrím.